Membres

Personal docent i investigador:

Gilabert Barberà, Pau
Gómez Cardó, Pilar (Responsable)
Grau Guijarro, Sergi
Marcos Hierro, Ernest
Mestre Roca, Francesca
Palomar Pérez, Natalia
Vintró Castells, Eulàlia 

Col·laboradors:

Solé Gimeno, David
Vidiella Puñet, Ignasi

Becaris:

Alquézar Solsona, Júlia (2004-05), (2005-07, becària FP1)
González Julià, Lluís. (2005), (2006-11, becari FP1)
Bofill Torres, Laia (2006-07)
Argenter López, Joan Pol (2008-09)
Bastons Garcia, Montserrat (2009-10)
Tomás Albina, Alba (2010-11)
Shiera Gonçalves, Eleazar (2011-2012)
González Galera, Víctor (2012-2013)
Creus i Sabater, Eloi (2013-14)
Solé Gimeno, David (2014-15)
Castillo Palma, Teresa (2015-16)
Llurda Bosch, Eva (2015-16)
Jiménez Cot, Elías (2016-17)

També han estat membres:

Camps Gaset, Montserrat (2001-05)
Clavo Sebastián, Mª Teresa (2001-05)
Sais Borràs, Samuel (2001-15)
Vlachopoulos, Dimitrios