Consell Assessor

Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE), de la Universitat de Barcelona, fou creat a mitjans de 2013 per contribuir a la generació de valor a traves de la creació d’empreses i del impuls de noves iniciatives emprenedores. La Universitat de Barcelona vol continuar millorant el seu servei al desenvolupament del entorn econòmic i social, en compliment i com a part de les seves activitats relacionades amb les missions de la Universitat.

Per aconseguir-ho la Universitat de Barcelona te la complicitat i la col·laboració d'un conjunt de persones significatives i reconegudes, que participen en el Consell Assessor del Institut; persones que comparteixen els objectius d’excel·lir en emprenedoria, en totes les seves vessants i dimensions, com una de les eines de connexió entre universitat i societat, en benefici de ciutadans i ciutadanes del seu entorn.

 

 

 

 

  • Universitat de Barcelona
  • Barcelona Institut d'Emprenedoria
  • Telèfon: 934 020 225
  • Contacte
================================================== -->