Ètica empresarial i sostenibilitat
> En defensa de l’expressió Responsabilitat Social - Josep Maria Canyelles
2/2/2006
Aquest dimecres (25-01-06) vam tenir l’oportunitat d’assistir a un debat d’alt interès sobre la RSE, organitzat per AEDME en el Cercle d’Economia. En certa manera es pretenia aprofitar el darrer període de reflexió abans que la Subcomissió...
Ampliar
> “La fi de la centralitat social del treball” - Antoni Castells
28/6/2005
Existeixen diverses versions sobre el concepte de treball: unes valoratives, altres despreciatives, unes més productivistes, altres menys, unes més àmplies, altres més restrictives,... Cal, per tant, en primer lloc, aclarir què s’entén per treball.

El treball (el que jo entenc per treball i el que es considera en aquest escrit) és aquella activitat que l’home realitza de forma obligada, sense poder o capacitat de decisió pròpia, dirigida a produir o obtenir (cas del petroli, carbó, peixos, etc.) béns i serveis en sentit ampli. Es tracta d’una relació social oposada a l’activitat humana autònoma. Concepció que està en concordança amb l’etimologia o sentit original de la pròpia paraula treball que prové de la paraula llatina tripalium: el jou que posaven els romans als presoners i als esclaus com a instrument de tortura.


Ampliar
> 'La imatge de marca d’un país socialment responsable' - Josep Maria Canyelles
27/9/2005
El gran desenvolupament que està experimentant la Responsabilitat Social per part de les empreses pot trobar una limitació o una palanca en funció de la imatge del propi país on opera. Per això, la marca-país també ha d’incorporar l’atribut de la RSC, en tant que paradigma incorporat a les empreses del país i les relacions entre elles, donant lloc al concepte de Territoris Responsables.

Ampliar
> “Bases estratègiques i estructurals per a la implantació de la RSC en grans empreses” - Angel Javier Ibisate
20/5/2005
Document a situar dins l'actual debat empresarial, acadèmic i polític al voltant de la possibilitat d'aplicació de codis de comportament capaços de reflectir el compromís envers la Responsabilitat Social Corporativa: en tenim prou amb declaracions d'intencions que contemplin tots els possibles grups d'interès que interaccionen amb l'organització? creiem que això respon a la voluntat d'autorregulació? confiem en què sigui possible assumir amb rigor i coherència la responsabilitat social sense l'existència d'un marc regulador de caràcter públic?
Ampliar
Històric de la Secció
INFORMACIÓ RELACIONADA
Quines creus que poden ser les causes de l'actual crisi econòmica?
La desindustrialització dels països més rics?
l¿increment del preu del petroli degut a la gerra de l¿Iraq?
l¿increment del preu Degut a la escassetat i dificultat de la seva extracció