Enllaça 
Mapa del web

Enllaça!Aprenentatge de llengüesAprenentatge de catalàRecursos per aprendre català en líniaNivells inicials / Niveles iniciales / Catalan for beginners

Enllaços:

 • Parla.cat
  Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que té per objectiu posar a l’abast de totes les persones, independentment del seu origen, residència o nivell de coneixement de la llengua, els materials didàctics necessaris per aprendre català.
 • Speakc@t
  - Curs de català de supervivència elaborat per les universitats catalanes i pensat per a estudiants d’intercanvi.
  - Curso de catalan de supervivencia elaborado por las universidades catalanas y pensado para estudiantes de intercambio.
  - Survival catalan course made by catalan universities and aimed at exchange students.
 • Diàleg multimèdia
  - Curs inicial de català.
  - Curso inicial de catalan.
  - Initial course of catalan.
 • Vocabulari bàsic en imatges
  - Vocabulari bàsic en imatges que s’adreça a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana.
  - Vocabulario básico en imágenes que se dirige a las personas recien llegadas a Cataluña y que no conocen la lengua catalana.
  - Basic vocabulary in images aimed for recenly arrived to Catalonia which have not got competencies in catalan language.
 • Viure a Catalunya. Comencem a parlar
  - Aquesta publicació és un recull de converses senzilles sobre temes quotidians adreçat a persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana.
  - Esta publicación es un compendio de conversaciones sencillas sobre temas cotidianos dirigido a personas recien llegadas a - Cataluña y sin conocimientos previos de la lengua catalana.
  - This publication is a compendium of simple conversations on daily subjects directed to people arrived to Catalonia and without previous knowledge of the Catalan language.
 • Català per a viatgers
  - Guia bàsica de vocabulari en català.
  - Guia básica de vocabulario en catalán.
  - Basic guide of vocabulary in Catalan
 • Llenguatge bàsic per a viatgers
  - Pàgina amb llenguatge bàsic en diferents llengües.
  - Página web con lenguaje básico en diferentes lenguas.
  - Web page with basic language in diverse languages.
 • Vincles
  - L’objectiu de Vincles és donar les eines d’aprenentatge suficients perquè l’alumnat de procedències culturals i geogràfiques diverses, que s’incorpora tardanament al sistema educatiu de Catalunya, adquireixi la competència bàsica en llengua catalana.
  - Página con contenidos para los alumnos que se incorporan al sistema educativo catalán sin conocimientos suficientes de lengua.
  - Educational web page for foreing students without sufficient catalan expertise.
 • Fitxer de dubtes
  - Web de fitxes per resoldre dubtes de català.
  - Web con fichas para resolver dudas sobre la lengua catalana.
  - Web page with resources to solve common doubts in catalan.
 • Gramàtica catalana
  - Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana.
  - Resumen teórico de gramática catalana.
  - Catalan grammar theory.
 • Intercat
  - Interc@t és un conjunt de recursos electrònics per aprendre llengua i cultura catalana, principalment pensat per a estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes.
  - Interc@t es un conjunto de recursos electrónicos para aprender lengua y cultura catalana, especialmente pensado para estudiantes de movilidad que visitan las universidades catalanas.
  - Interc@t is a set of electronic resources for learning the Catalan language and culture, aimed mainly at mobility students who visit Catalan universities.


Crèdits