Enllaça 
Mapa del web

Enllaça!Aprenentatge de llengüesAprenentatge de catalàRecursos per aprendre català en líniaNivells avançats / Niveles avanzados / Advanced levels

Enllaços:

 • Argumenta
  Argumenta, comunicació universitària eficaç
 • CLICAT. Curs interactiu de llengua catalana
  - Enllaç amb Publicacions UB des d’on es pot comprar el material en cd-rom
  - Enlace con Publicacions UB para comprar el material en cd-rom
  - Connection with Publicacions UB to buy the material in CD-ROM
 • CUB
  - Web amb el conjunt de criteris lingüístics, bibliogràfics, tipogràfics, de convencions, etc. de la Universitat de Barcelona.
  - Web con los criterios lingüísticos, bibliográficos, tipográficos, de convenciones, etc. de la Universidad de Barcelona.
  - Web page with linguistic, bibliographic, typographic and conventional criteria of the University of Barcelona.
 • Dictats d’autoaprenentatge de català
  - El Centre d’autoaprenentatge de la Universitat Jaume I posa a disposició dels seus usuaris tota una sèrie de dictats en línia, per treballar l’expressió escrita
  - El Centro de autoaprendizaje de la Universitat Jaume I pone a disposición de sus usuarios una serie de dictados en línea, para trabajar la expresión escrita
  - The Universitat Jaume I in line makes available of its users a series of dictations, to work the written expression
 • Dictats en línia
  - 207 dictats en línia
  - 207 dictados en linea
  - 207 dictations on line
 • És a dir
  - Portal lingüístic de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. Útil per qui estigui interessat per la llengua catalana i per la feina dels serveis lingüístics en l’àmbit de la comunicació audiovisual.
  - Portal linguístico de Televisió de Catalunya y Catalunya Ràdio. Útil para quien le interese el catalan y el trabajo de los servicios linguísticos en el campo audiovisual
  - Linguistic Web of Televisió de Catalunya and Catalunya Ràdio. Useful for who interests to him catalan and the work of the linguistic services in the audio-visual land
 • GEX. Programa d’aprenentatge de llengua catalana
  - És un programa autocorrector per a l’aprenentatge de llengua catalana. Conté un bloc d’exercicis d’ortografia, morfologia, lèxic i sintaxi, amb les pàgines d’ajuda corresponents
  - Es un programa autocorrector para el aprendizaje de la lengua catalana. Contiene un bloque de ejercicios de ortografia, morfologia, léxico y sintaxi, con las páginas de ayuda correspondiente
  - It is a autocorrector program for the learning of the Catalan language. It contains a block of exercises of ortografia, morfologia, lexicon and sintaxi, with the pages of corresponding aid
 • Llengua catalana de nivell de ESO
  - Gran ventall d’exercicis per practicar la llengua catalana.
  - Gran variedad de ejercicios para practicar la lengua catalana.
  - A big selection of exercises to practise the Catalan language.
 • Parla.cat
  Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que té per objectiu posar a l’abast de totes les persones, independentment del seu origen, residència o nivell de coneixement de la llengua, els materials didàctics necessaris per aprendre català.
 • PELC (Programa d’Ensenyament de la Llengua Catalana)
  - El Programa d’Ensenyament de la Llengua Catalana ha estat impulsat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. Inclou materials complets per a l’autoaprenentatge.
  - El Programa de Enseñanza de la Lengua Catalana ha estado impulsado por la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de las Islas Baleares. Incluye materiales completos para el autoaprendizaje.
  - The Teaching Program of the Catalan Languaje has been triggered by the General Direction of Linguistic Policy of the Government of the Balearic Islands. Includes complete self-learning materials.
 • zonaClic
  - El Clic és una aplicació per al desenvolupament d’activitats educatives multimèdia en l’entorn Windows.
  - El Clic es una aplicación para el desarrollo de actividades educativas multimedia en el entorno Windows.
  - Clic es an application to develop multimedia educational activities in Windows environment.


Crèdits