Enllaça 
Mapa del web

Enllaça!Aprenentatge de llengüesAprenentatge de francèsCursos i materials

Enllaços:

 • Le Conjugueur
  Pàgina dedicada als verbs. Conté els models de conjugació i regles ortogràfiques i gramaticals relacionades amb els verbs.
 • Bonjour de France
  Pàgina amb exercicis de gramàtica, vocabulari, comprensió oral i escrita. Conté fitxes de gramàtica.
 • Course en ligne
  Curs en línia que conté gramàtica, lèxic, pronunciació, etc. de la Université de Léon.
 • Phonétique free
  Pàgina dedicada exclusivament a la fonètica en francès. Conté exercicis de discriminació i pronúncia de sons.
 • Le Point du FLE
  Exercicis de gramàtica, vocabulari, comprensió oral i escrita. Conté fitxes de gramàtica i recursos didàctics per a l’ensenyament de francès.


Crèdits