Enllaça 
Mapa del web

Enllaça!Aprenentatge de llengüesMaterials d’autoaprenentatge de llengües de la UB

Materials d’autoaprenentatge de llengües elaborats per diverses unitats de la UB

Enllaços:

 • CUB
  - Web amb el conjunt de criteris lingüístics, bibliogràfics, tipogràfics, de convencions, etc. de la Universitat de Barcelona.
  - Web con los criterios lingüísticos, bibliográficos, tipográficos, de convenciones, etc. de la Universidad de Barcelona.
  - Web page with linguistic, bibliographic, typographic and conventional criteria of the University of Barcelona.
 • GEX. Programa d’aprenentatge de llengua catalana
  - És un programa autocorrector per a l’aprenentatge de llengua catalana. Conté un bloc d’exercicis d’ortografia, morfologia, lèxic i sintaxi, amb les pàgines d’ajuda corresponents
  - Es un programa autocorrector para el aprendizaje de la lengua catalana. Contiene un bloque de ejercicios de ortografia, morfologia, léxico y sintaxi, con las páginas de ayuda correspondiente
  - It is a autocorrector program for the learning of the Catalan language. It contains a block of exercises of ortografia, morfologia, lexicon and sintaxi, with the pages of corresponding aid
 • Gramàtica catalana
  - Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana.
  - Resumen teórico de gramática catalana.
  - Catalan grammar theory.


Crèdits