englishEspañol catEnglish     idiomaUB imatge de maquetació
logo EQ foto
Zona Departamental Espais: Personal | PDI | PAS | Directori UB
imatge de maquetació
EQ (home)
Presentació
Docència
Titulacions de grau
Màsters
programes de Doctorat
Ensenyar al Dept. de EQ de la UB
Recerca
Grups de recerca
Investigar al Dept. de EQ de la UB
Transferència de tecnologia
CEQAP
Serveis
Directori de personal
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Departament EQ
Facultat de Química

Martí i Franquès 1
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 12 88
Fax: 93 402 12 91

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Titulacions de Primer i Segon Cicle
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Complements de Formació d'Enginyeria Química
Tecnologia Alimentària I
Tecnologia Alimentària II
Treball Pràctic


Ciències Ambientals
Contaminació Atmosfèrica
Caracterització i Gestió de Residus
Processos Industrials i Medi Ambient
Seguretat i Riscos Ambientals
Tractament d'aigües
Tractament de Residus Industrials
Tractament de Residus Urbans i Agropecuaris
Treballs Final de Carrera


Enginyeria Química
Ampliació de Reactors Químics
Ampliació Operacions de Separació
Avaluació d'Inversions Plantes Químiques
Cinètica Química Aplicada
Circulació de Fluids
Coeficients de Transport i Estimació Propietats
Control i Instrumentació de Processos Químics
Ecoeficiència Industrial
Enginyeria Sistemes Catalítics
Equips d'Intercanvi de Calor
Estrategia de Processos
Experimentació en Enginyeria Química I
Experimentació en Enginyeria Química II
Experimentació en Enginyeria Química III
Experimentació en Enginyeria Química IV
Expressió Gràfica
Gestió i Tractament de Residus Sòlids
Informàtica Aplicada
Operacions de Separació
Processos Petroquímics
Projectes
Química Industrial
Reactors Químics
Seguretat i Anàlisis de Risc
Simulació Optimació de processos químics
Tecnologia del Medi Ambient
Tractament d'Efluents
Transmissió de Calor
Treballs Final de Carrera


Química
Catàlisi heterogènia
Pràctiques aplicades
Química industrial


Titulacions de Grau
Biotecnologia
Enginyeria Química
Bioreactors


Enginyeria Química
Fonaments de Química
Informàtica Aplicada
Introducció a l'Enginyeria Química


Química
Enginyeria Química
Qualitat i Prevenció de Riscs
Recursos Informàtics
Titulacions de Màster
Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible
Aigües residuals
Indústria i Societat
Aigües Potables
Tractaments físics de l'aigua

Biotecnologia Molecular
Biotecnologia Microbiana
Productos y Procesos Sostenibles

Desenvolupament i Innovació d'Aliments
Tecnologia d'Aliments

Enginyeria Ambiental
Caracterització de Contaminants i Efectes en el Medi
Enginyeria Ambiental Forense
Estada en Empreses
Enginyeria del Tractament d’Aigües Residuals
Enginyeria del Tractament d’Efluents Gasosos
Gestió i Tractament de Residus
Gestió, Valorització i Tractament de Residus Agropecuaris
Modelització i Simulació de Processos Biològics
Oxidació en Fase Líquida
Oxidació Térmica
Pràctiques d'Enginyeria Ambiental (3 orientacions)
Projecte Final de Màster (3 orientacions)
Processos industrials i medi ambient

Química Avançada
Reologia de Sistemes Col·loïdals
Tensioactius i Polímers en Sistemes Col·loïdals


Programes de Doctorat
Ciència i Tecnologia de Materials
Ciències i Tecnologies del Medi Ambient
Enginyeria i Tecnologies Avançades

 
up
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: EQ
Última actualització o validació: 15.11.2011
imatge de maquetació