engEspañol espEnglish     catUB imatge de maquetació
logo EQ laboratori EQ
Zona Departamental Espais: Personal | PDI | PAS | Directori UB
imatge de maquetació
EQ (home)
Presentació
Docència
Titulacions de grau
Màsters
programes de Doctorat
Ensenyar al Dept. de EQ de la UB
Recerca
Grups de recerca
Investigar al Dept. de EQ de la UB
Transferència de tecnologia
CEQAP
Serveis
Directori de personal
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Departament EQ
Facultat de Química

Martí i Franquès 1
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 12 88
Fax: 93 402 12 91

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
GRUPS DE RECERCA
Biotecnologia Ambiental (BA) (+info) Dr. Joan Mata Álvarez
Catàlisi i Cinètica Aplicada (CCA) (+info) Dr. Javier Tejero Salvador
Enginyeria de Processos d'Oxidació Avançada (EPOA) (+info) Dr. Santiago Esplugas Vidal
Enginyeria de Sistemes Coloïdals (ESC) (+info) Dr. Jose Maria Gutiérrez González
Processos de Separació Industrial (PSI) (+info) Dr. Joan Llorens Llacuna
Altres línies d'investigació
imatge de maquetació;

Biotecnologia Ambiental
Director: Joan Mata Álvarez

 Tractament biològic d'aigües residuals urbanes i industrials.
 Digestió anaeròbica de residus orgànics (fangs de depuradora, residus de cultius energètics, glicerina, ...).
 Modelització i simulació de processos biològics (eliminació de matèria orgànica i nutrients, digestió anaeròbica, ...).
 

Catàlisi i Cinètica Aplicada
Director: Javier Tejero Salvador

  Esterificació d'alcohols amb olefines C4 (MTBE,ETBE, IPTBE) i C5 (TAME) per obtenir additius per gasolines més netes.
  Oligomerització d’olefines C5-C8.
  Deshidratació d'alcohols primaris de cadena llarga (DNPE, DNHE, DNOE, EOE) per obtenir additius per diesel.
  Esterificació de barreja d’alcohols.  Síntesi d’etil-octil èter amb resines d’intercanvi iònic.


 
Enginyeria de Processos d' Oxidació Avançada
Director: Santiago Esplugas Vidal

 Ozó, fotocatàlisis, Fenton, foto-Fenton, UV- peròxid, oxidació humida aplicats a medi ambient: tractament d’aigües industrials, eliminació de contaminants emergents i re-ús d’aigües.
 Integració de processo químics i biològics


 
Enginyeria de Sistemes Coloïdals
Director: José Maria Gutierrez

 Preparació i caracterització de sistemes col·loïdals
 Obtenció de noves textures en gastronomia
 Reologia de sistemes dispersos
 Formulació i caracterització de pintures i recobriments


 
Processos de Separació Industrial
Director: Juan Llorens Llacuna

 Tecnologia de membranes: ultrafiltració assistida amb polímers, nanofiltració, membranes zeolítiques
 Mecànica de fluids
 Biofilms
 Destil·lació reactiva
 Electroquímica
 Enginyeria forense


 
Altres línies d'investigació
 Operacions de separació e integració energètica.
 Desenvolupaments metodològics: estratègies per parametrització de “force fields”, desenvolupament de models “coarse grain”, i noves aproximacions per l’estudi de fases condensades
 Nanotecnologia: enginyeria d’estructures complexes per a aplicacions nanobiològiques i disseny d’estructures supramoleculars.
 Compostatge.

up
 
imatge de maquetació