Bonificacions del preu de la matrícula  

Al Decret de preus es recullen els supòsits que poden donar lloc a deduccions del preu de la matrícula. Per formalitzar la matrícula amb bonificació cal lliurar l’original i la còpia dels documents que acreditin els supòsits establerts, d’acord amb les indicacions que pots trobar a la pàgina següent: www.ub.edu/acad/noracad/matricula/welcome.html 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu