Com pots pagar la matrícula?

Les entitats bancàries col∙laboradores de la UB són Banco Santander, BBVA i CaixaBank. L’abonament de la matrícula es pot fer:

  • en un rebut únic
  • en un pagament únic domiciliat
  • en terminis
  • en terminis mitjançant un préstec de fraccionament de matrícula (PFM) de l'Agència d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Pots consultar la informació sobre les modalitats de pagament de matricula i els diferents requisits establerts a la pàgina següent: www.ub.edu/acad/noracad/matricula/welcome.html

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu