Quin preu té la matrícula?

El preu de la matrícula el determina anualment el Govern de la Generalitat de Catalunya en el Decret de preus públics, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

La matricula inclou el preu de tutoria de tesi (direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral), el preu de la gestió de l’expedient, el preu dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i el preu de l’assegurança escolar, si escau. També inclou el preu dels serveis extraacadèmics que hagis sol∙licitat.

Al segúent elláç "Informació general", pots consultar els preus i els conceptes que inclou la matrícula i altres taxes relacionades amb els ensenyaments de doctorat.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu