Automatrícula 2019-2020

Aquest tipus de matrícula va adreçada a tots els doctorands, tant als que inicieu un programa com als que continueu en el mateix programa de doctorat en el que fins ara heu estat matriculats.

El primer període d’Automatrícula estarà actiu des del 2 de setembre fins el 31 d’octubre de 2019 (període fixat en el calendari de gestió). 

També podeu realitzar automatrícula els doctorands que el curs passat vau gaudir  d’un ajut predoctoral amb un contracte vigent amb la UB o amb una altra institució de recerca o universitat pública. 

Per consultar el tipus d'ajuts per a doctorands, consulteu el següent enllaç.

REQUISITS ACADÈMICS

Nous doctorands

Per poder fer l’automatrícula és necessari que hagis estat admès al programa i tenir una resolució favorable d’accés als estudis.

Doctorands que continuen

Per poder fer l’automatrícula és necessari que hagis estat matriculat en el programa el curs 2018-2019 i acomplir les condicions acadèmiques següents:

  • Pla de recerca acceptat (doctorands que vau iniciar el programa al curs 2018-2019).
  • Informe favorable d’avaluació i seguiment anual del pla de recerca corresponent al  curs 2018-2019.

IMPORTANT

En el cas que vulgueu modificar  director, tutor, línia, temps de dedicació i/o centre de matrícula heu de fer la matrícula presencial al centre que us correspongui adjuntant la documentació que calgui. Consulteu la informació de matrícula

En el cas que gaudiu d’una beca o ajut no inclòs al llistat de tipus d’ajuts predoctorals, cal que feu la matrícula presencial al centre per tal que us sigui aplicada l’exempció corresponent.

INICIAR AUTOMATRÍCULA

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu