Autorització de la defensa

En el termini màxim de quinze dies un cop finalitzat el termini de dipòsit, la Comissió de Doctorat en resol l’autorització i aprova el Tribunal. Si s’autoritza la defensa de la tesi doctoral, rebràs una comunicació amb l’autorització de la defensa i el tribunal. Disposes d’un termini màxim de deu dies per abonar els drets de lectura de la tesi i lliurar a la facultat un mínim de cinc còpies de la tesi doctoral i cinc exemplars del teu currículum.

La Comissió de Doctorat del centre comunicarà als membres del Tribunal el seu nomenament i el President del Tribunal fixarà el dia i hora de la lectura.

A partir d’aquí tot està a punt per la defensa de la tesi.


Legislació i normativa aplicable al procediment

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu