Informació matrícula

Un cop hàgiu obtingut l'accés,  l'admissió al programa es formalitza mitjançant la matrícula de tutela acadèmica, d'acord amb l' imprès normalitzat (versió en castellà),  en el curs acadèmic en què heu estat admesos.  Aquesta matrícula l'haureu d'acompanyar del document de compromís degudament signat (versió en castellà)  i de la documentació acreditativa d' exempció, bonificació o gratuïtat, d'acord amb la normativa aplicable.

Podeu consultar el codi del programa, la línia de recerca on us heu de matricular i els centres de matrícula, en la l'oferta de programes de l' RD 99/2011.

En el calendari de gestió del doctorat que s’aprova cada any, es fixen les dates i els terminis en el que s’ha de realitzar la matricula.

Doctorands de programes vigents (RD 99/2011)

Us heu de matrícular d'acord amb l' imprès normalitzat (versió en castellà)

Document de compromís//(Versión en castellano). Aquest document s'haurà de formalitzar i sginar en cas de canvi de línia de recerca, de director o tutor.

Recordeu que desde el curs passat està habilitada​ l' AUTOMATRÍCULA DE DOCTORAT. Consulteu aquest apartat per tal d'informar-vos sobre les condicions per poder realitzar aquest tipus de matrícula.

En el calendari de gestió del doctorat que s’aprova cada any, es fixen les dates i els terminis en el que s’ha de realitzar la matricula.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu