Informació matrícula

Un cop hàgiu obtingut l'accés,  l'admissió al programa es formalitza mitjançant la matrícula de tutela acadèmica, automatrícula,  en el curs acadèmic i període en què heu estat admesos.  Aquesta matrícula l'haureu d'acompanyar del document de compromís degudament signat (versió en castellà)  i de la documentació acreditativa d' exempció, bonificació o gratuïtat, d'acord amb la normativa aplicable.

Podeu consultar el codi del programa, la línia de recerca on us heu de matricular i els centres de matrícula, en la l'oferta de programes de l' RD 99/2011.

En el calendari de gestió del doctorat que s’aprova cada any, es fixen les dates i els terminis en el que s’ha de realitzar la matrícula.

 

Un cop hàgiu obtingut l'accés,  l'admissió al programa es formalitza mitjançant la matrícula de tutela acadèmica, d'acord amb l' imprès normalitzat (versió en castellà),  en el curs acadèmic en què heu estat admesos.  Aquesta matrícula l'haureu d'acompanyar del document de compromís degudament signat (versió en castellà)  i de la documentació acreditativa d' exempció, bonificació o gratuïtat, d'acord amb la normativa aplicable.

Podeu consultar el codi del programa, la línia de recerca on us heu de matricular i els centres de matrícula, en la l'oferta de programes de l' RD 99/2011.

En el calendari de gestió del doctorat que s’aprova cada any, es fixen les dates i els terminis en el que s’ha de realitzar la matricula.

Doctorands de programes vigents (RD 99/2011)

Està habilitada​ l'AUTOMATRÍCULA DE DOCTORAT. Consulteu aquest apartat per tal d'informar-vos sobre les condicions per poder realitzar aquest tipus de matrícula.

En el calendari de gestió del doctorat que s’aprova cada any, es fixen les dates i els terminis en el que s’ha de realitzar la matricula.

Document de compromís. Aquest document s'haurà de formalitzar i signar en cas de canvi de línia de recerca, de director o tutor.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu