Informació matrícula

 

 

Un cop hàgiu obtingut l'accés,  l'admissió al programa es formalitza mitjançant la matrícula de tutela acadèmica, automatrícula,  en el curs acadèmic i període en què heu estat admesos.  Aquesta matrícula l'haureu d'acompanyar del document de compromís degudament signat (versió en castellà)  i de la documentació acreditativa d' exempció, bonificació o gratuïtat, d'acord amb la normativa aplicable.

Podeu consultar el codi del programa, la línia de recerca on us heu de matricular i els centres de matrícula, en la l'oferta de programes de l' RD 99/2011.

En el calendari de gestió del doctorat que s’aprova cada any, es fixen les dates i els terminis en el que s’ha de realitzar la matrícula.

 

Doctorands de programes vigents (RD 99/2011)

Està habilitada​ l'AUTOMATRÍCULA DE DOCTORAT. Consulteu aquest apartat per tal d'informar-vos sobre les condicions per poder realitzar aquest tipus de matrícula.

En el calendari de gestió del doctorat que s’aprova cada any, es fixen les dates i els terminis en el que s’ha de realitzar la matricula.

Document de compromís. Aquest document s'haurà de formalitzar i signar en cas de canvi de línia de recerca, de director o tutor.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu