Informació matrícula

Un cop hàgiu obtingut l'accés,  l'admissió al programa es formalitza mitjançant la matrícula de tutela acadèmica, d'acord amb l' imprès normalitzat (versió en castellà),  en el curs acadèmic en què heu estat admesos.  Aquesta matrícula l'haureu d'acompanyar del document de compromís degudament signat (versió en castellà)  i de la documentació acreditativa d' exempció, bonificació o gratuïtat, d'acord amb la normativa aplicable.

Podeu consultar el codi del programa, la línia de recerca on us heu de matricular i els centres de matrícula, en la l'oferta de programes de l' RD 99/2011.

En el calendari de gestió del doctorat que s’aprova cada any, es fixen les dates i els terminis en el que s’ha de realitzar la matricula:

CALENDARI 2017-2018: PERÍODE DE MATRÍCULA DOCTORANDS DE NOUS ESTUDIANTS

DATES

Primer període de matrícula del curs 2017/2018

Del l’12 de setembre al 31 d’octubre de 2017

Segon període de matrícula del curs 2017/2018

Del 16 de febrer al 16 de març de 2017

Doctorands de programes en extinció

Termini de defensa 30 de setembre de 2017

“A partir del curs acadèmic 2017-2018 no és posible la matrícula en programes de doctorat extingits.

Si voleu continuar els ensenyaments de doctorat heu de sol·licitar l’accés i l’admissió en un dels programes de doctorat ofertats d’acord amb la nova regulació, sempre que s’acompleixin els requisits establerts perquè teniu la consideració de nous estudiants. Podeu consultar el procediment en el següent enllaç.

Doctorands de programes vigents (RD 99/2011)

Us heu de matrícular d'acord amb l' imprès normalitzat (versió en castellà)

Document de compromís//(Versión en castellano). Aquest document s'haurà de formalitzar i sginar en cas de canvi de línia de recerca, de director o tutor.

Recordeu que desde el curs passat està habilitada​ l' AUTOMATRÍCULA DE DOCTORAT. Consulteu aquest apartat per tal d'informar-vos sobre les condicions per poder realitzar aquest tipus de matrícula.

En el calendari de gestió del doctorat que s’aprova cada any, es fixen les dates i els terminis en el que s’ha de realitzar la matricula:

CALENDARI 2017-2018: PERÍODE DE MATRÍCULA DOCTORANDS QUE CONTINUEN

DATES

Primer període de matrícula del curs 2017/2018

Del l’12 de setembre al 31 d’octubre de 2017

 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu