Cooperació entre escoles de doctorat franceses i espanyoles

 

CONVOCATÒRIA PROJECTES DE DOCTORAT CONJUNT (Convocatòria espanyola)

Objectiu: Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per afavorir la mobilitat de professors i doctorands en programes de doctorat que s'imparteixen en les Escoles de Doctorat d'Espanya per què es desplacin a França amb la finalitat d'impulsar i enfortir els programes de formació doctoral conjunt, en el marc d'una estratègia global que promogui la internacionalització dels ensenyaments de doctorat, la realització de tesis en règim de cotutela i la obtenció de la menció europea en el títol de doctor.

Beneficiaris:  Professors i estudiants d'universitats espanyoles, que participin en projectes de doctorat d'Escoles de Doctorat conjunts desenvolupats per universitats franceses i espanyoles.

Subvenció: Les subvencions concedides dins la convocatòria espanyola hauran de gaudir-se en la institució francesa a la qual pertany el coordinador o professor del grup francès, tret que en el projecte participin grups d'altres universitats franceses, que en aquests casos, les subvencions podran gaudir-se en aquestes universitats.

L'import de la subvenció és de 13.000 euros per finançar estades de mobilitat de professors i doctorands.

Es subvencionaran un màxim de 4 projectes nous i 3 renovats.

PROCEDIMENT: D'acord amb la convocatòria el procediment per a la concessió d'aquestes subvencions es desenvoluparà en dues fases:

Primera Fase.- Selecció de projectes conjunts entre la universitat francesa i espanyola.  El responsable del grup francès també haurà de presentar una sol·licitud equivalent a l'ens competent del seu país.

Documents a presentar:

El termini de presentació al Ministeri serà entre el 11 de febrer fins a les 14:00hores del 25 de febrer de 2014

Segona Fase.-  Selecció de beneficiaris per a les estades de mobilitat de professorat i estudiants dels projectes que han estat seleccionats en la primera fase de la convocatòria.

a) Mobilitat del professorat:

 • La mobilitat ha de ser d'Espanya a França durant el curs 2014-2015
 • Les activitats a desenvolupar podran referir-se a: accions formatives, accions de cotutela de tesi i participacions en tribunals de tesi presentades per la Menció Internacional del Títol de Doctor.
 • L'estada mínima és d'una setmana amb un màxim de dues
 • Import de la subvenció:
  • Màxim 1100€ setmana/estada
  • Màxim 245€ desplaçament

b) Mobilitat dels/de les doctorands/des:

 • La mobilitat ha de ser d'Espanya a França durant el curs 2014-2015
 • L'estada és de 6 mesos consecutius
 • Import de la subvenció: 5000€ per als 6 mesos d'estada
 • El doctorand ha d'estar matriculat en un programa de doctorat

Text de la Convocatòria  

 

 

CONVOCATÒRIA PROJECTES DE DOCTORAT CONJUNT (Convocatòria espanyola)

Objectiu: Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per afavorir la mobilitat de professors i doctorands en programes de doctorat que s’imparteixen en les Escoles de Doctorat d’Espanya per què es desplacin a França amb la finalitat d’impulsar i enfortir els programes de formació doctoral conjunt, en el marc d’una estratègia global que promogui la internacionalització dels ensenyaments de doctorat, la realització de tesis en règim de cotutela i la obtenció de la menció europea en el títol de doctor.

Beneficiaris:  Professors i doctorands que participin en accions de mobilitat d’Escoles de Doctorat d’Universitats espanyoles que es comprometin a efectuar les activitats de la subvenció en (Escoles) PROGRAMES de Doctorat franceses en projectes comuns.

Subvenció: Les subvencions concedides dins la convocatòria espanyola hauran de gaudir-se en la institució francesa a la qual pertany el coordinador o professor del grup francès, tret que en el projecte participin grups d'altres universitats franceses, que en aquests casos, les subvencions podran gaudir-se en aquestes universitats.

L’import de la subvenció és de 13.000 euros per finançar estades de mobilitat de professors i doctorands.

PROCEDIMENT: D’acord amb la convocatòria el procediment per a la concessió d’aquestes subvencions es desenvoluparà en dues fases:

Primera Fase.- Selecció de projectes conjunts entre la universitat francesa i espanyola. El responsable del grup francès també haurà de presentar una sol·licitud equivalent a l’ens competent del seu país.

Segona Fase.-  Selecció de beneficiaris per a les estades de mobilitat de professorat i estudiants dels projectes que han estat seleccionats en la primera fase de la convocatòria.

a) Mobilitat del professorat:

 • La mobilitat ha de ser d’Espanya a França durant el curs 2013-2014
 • Les activitats a desenvolupar podran referir-se a: accions formatives, accions de cotutela de tesi i participacions en tribunals de tesi presentades per la Menció Internacional del Títol de Doctor.
 • L’estada mínima és d’una setmana amb un màxim de dues
 • Import de la subvenció:
  • Màxim 1100€ setmana/estada
  • Màxim 245€ desplaçament

 

b) Mobilitat dels/de les doctorands/des:

 • La mobilitat ha de ser d’Espanya a França durant el curs 2013-2014
 • Es subvencionaran dues mobilitats de doctorands per projecte seleccionat.
 • L’estada és de 6 mesos
 • Import de la subvenció: Màxim  5000€ per als 6 mesos d’estada

Text de la Convocatòria  

 

CONVOCATORIA PROJECTE MERIMÉE 2013 (convocatòria francesa)

L’Ambaixada de França a Espanya i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport espanyol proposen reforçar la col·laboració entre les Escoles de  Doctorat franceses i espanyoles.

Objectiu: Aquesta convocatòria té per objecte promoure una cooperació entre les Escoles de Doctorat, mitjançant la creació d'un projecte  conjunt per un període de dos anys. Aquest projecte es basa en l’establiment de tesis en règim de cotutela.

Subvenció: La subvenció, per import de 15.000 euros, atribuïda a cada Escola de Doctorat francesa responsable del projecte es destinarà a:

 • Cobrir els costos relacionats amb la implementació de la col·laboració entre les escoles
 • Donar suport a la mobilitat en una universitat espanyola. L'import d’aquesta despesa no pot  excedir  de 5000 € per doctorand

Procediment: D’acord amb la convocatòria la sol·licitud ha de contenir:

 1. Una presentació que reculli la motivació de cooperació entre les Escoles de Doctorat franceses i espanyoles i que demostri un acostament entre ambdues Escoles i dels seus grups de recerca. En aquesta presentació s’ha d’incloure l’estratègia a seguir com a part de la seva política científica internacional.
 2. Presentació de les activitats d'intercanvi i cooperació previstes entre les Escoles de Doctorat franceses i espanyoles, i les dels seus equips de recerca durant el període de durada del projecte (exemple: la mobilitat dels investigadors, les trobades entre les Escoles de Doctorat, l'organització de conferències científiques o seminaris ...)
 3. La descripció de la forma en què les Escoles de Doctorat  organitzaran la selecció d’almenys dos doctorands en règim de cotutela. Cada doctorand s’ha de comprometre a com mínim sis mesos d’estada en una universitat espanyola, a banda de l’estada obligatòria en la corresponent universitat francesa.

 

Per a més informació: http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article6823

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu