Mobilitat Internacional

La mobilitat de doctorands, professors i investigadors s'ha convertit en un motor essencial d'innovació i creativitat a les universitats.

Els principals models de mobilitat són:

Mobilitat individual: els propis interessats opten per tenir una experiència a l'estranger per un període curt o llarg de temps, en una institució d'acollida, segons un acord de mobilitat individual entre la institució hoste i la institució d'origen. Exemple d’aquest tipus de mobilitat és la mobilitat finançada fins ara pel programa Erasmus i, en el futur pel programa Erasmus +. El nou Erasmus es caracteritza per una major flexibilitat, que permet períodes de mobilitat intermitents i més curts, a banda d’estimular la creació d'associacions estratègiques a nivell curricular (ensenyament-pla d’estudis) per desenvolupar col·laboracions i mobilitats més estructurades entre universitats.

Mobilitat en xarxa i curricular: una Universitat, Facultat, Departament o Programa de doctorat concret constitueix una xarxa amb diversos socis. La "institució" envia als seus doctorands/post-docs i personal acadèmic o d’administració i serveis per un període de temps determinat a un o més centres de la xarxa, per a seguir part dels seus currículums a l'estranger. Un exemple d’aquest tipus és la mobilitat finançada fins ara pel programa Erasmus Mundus Acció 2.

Mobilitat incorporada a plans d'estudis: un nombre limitat de socis (facultats, departaments, programes) participa en un consorci, en el si del què els doctorands 'roten' per seguir parts de la seva formació doctoral en dos o més institucions del consorci. El currículum està totalment sincronitzat. Un exemple d’aquest tipus és la mobilitat finançada fins ara pel programa Erasmus Mundus Acció 1. En el futur, el finançament d’aquest tipus de mobilitat anirà a càrrec del programa Marie Slodowska Curie, dins del Horitzó 2020.

Els objectius de la mobilitat es centren principalment en els individus. A través d'una immersió intensiva en un altre país, l’individu adquireix una experiència International/intercultural, aprèn un altre idioma, adquireix habilitats socials i es beneficia d'un currículum personalitzat, internacional, que contribuirà a la seva empleabilitat posterior.

A la nostra Universitat, aquesta mobilitat pot associar-se a temes específics d'investigació i innovació, metodologia, seminaris d'investigació, projectes d'innovació, treball de tesi, etc.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu