Ajuts per a tesis doctorals en català

dijous, 10 maig, 2018

Si vau defensar la vostra tesi en català durant l’any 2017, fins el 31 de maig del 2018 podeu sol·licitar els ajuts destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora. L'import de l'ajut serà com a màxim de 500 euros en funció del nombre de persones beneficiàries i de la disponibilitat pressupostària.

Es destina a aquelles persones que hagin defensat la tesi durant l'any 2017, que hagin obtingut el títol de doctor/a en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l'Estat espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català. Addicionalment, cal que les tesis doctorals objecte d'aquest ajut s'hagin incorporat al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) abans del 31 de desembre de 2018.

S'entén per tesi doctoral en català la que es pugui incloure en algun dels casos següents:

a) Tesis íntegrament escrites en català.

b) Tesis desenvolupades amb l'obtenció del títol de doctor o doctora amb menció europea i que estiguin escrites en català i en una altra llengua oficial de la Unió Europea.

c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions en què les parts o els capítols que no siguin publicacions estiguin escrits en català.

Més informació 

Sol·licitud 

Organismes responsables: 

 

  •  

 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu