Beques Leonardo a investigadors i creadors culturals 2019

dijous, 7 febrer, 2019

El BBVA ha obert la convocatòria de les Beques Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals amb l’objectiu de recolzar els investigadors/es i creadors/es culturals que es trobin en estadis intermedis de la seva carrera i que es caracteritzin per una producció científica, tecnològica o cultural altament innovadora. Aquestes beques busquen facilitar el desenvolupament de projectes personals.

Les àrees d’objecte de la convocatòria són les següents:

 • Ciències Bàsiques (Física, Química i Matemàtiques)
 • Biologia, Ciències del Medi Ambient i de la Terra
 • Biomedicina
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Enginyeries i Arquitectura
 • Economia i Ciències Socials
 • Comunicació i Ciències de la Informació
 • Humanitats (Filosofia, Filologia, Literatura, Lingüística,
 • Història, Estètica i Musicologia)
 • Arts Plàstiques i Art Digital
 • Música (composició, direcció i interpretació) i Òpera
 • Creació Literària i Arts Escèniques

Sol·licitants:

 • Els sol·licitants han de ser persones físiques, investigadors o creadors culturals de nacionalitat espanyola amb residència a Espanya, o nacionals d'altres països amb residència a Espanya.
 • El sol·licitant haurà de tenir una edat compresa entre els 30 i 45 anys en el moment de la sol·licitud i s’ha de trobar en un estadi intermedi de la seva carrera o activitat professional.
 • Si el projecte presentat s’ha de desenvolupar en una universitat, un centre públic de recerca, un centre privat (no lucratiu) de recerca o en un hospital, el sol·licitant haurà d'estar adscrit al mateix en el moment de la signatura del compromís d'acceptació.

Durada i dotació:

 • Els projectes presentats tindran una durada d'entre 6 i 18 mesos des de la subscripció del compromís d'acceptació de la beca. El projecte objecte de la beca sol·licitada haurà d'estar completat en finalitzar aquest període.
 • Es concediran almenys 55 beques per al conjunt de la convocatòria, dotada cadascuna d'elles amb un import brut màxim de 40.000 euros. En cap cas aquestes beques tenen caràcter de premis o ajuts a projectes ja realitzats.
 • La beca sol·licitada haurà de ser la font de finançament principal i preferentment única del projecte presentat a aquesta convocatòria. En cas d'haver sol·licitat o tenir concedida una altra o altres fonts de finançament per al projecte presentat, aquesta informació s'ha de fer constar expressament en la sol·licitud, identificant clarament la font, l'import i la destinació del finançament sol·licitada o concedida.

Terminis:

 • Termini de presentació de sol·licituds: fins el 15 de març de 2019, a les 19:00 h, hora peninsular.
 • La resolució de la convocatòria es farà pública no més tard del 30 de juny de 2019.
 • Els beneficiaris de les beques hauran de subscriure abans del 30 de setembre de 2019 el compromís d'acceptació.

Per a més informació: becas-leonardo@fbbva.es

Bases i documentació requerida

Red Leonardo

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu