Convocades 10 beques d'allotjament i inscripció al Consorci Doctoral EDICIC

dilluns, 22 octubre, 2018

Des del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona s'ofereixen 10 beques per facilitar l'assistència dels doctorands/es al Consorci Doctoral Consorci Doctoral del IX Encuentro Ibérico d'EDICIC que se celebrarà a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona del 9 a l'11 de juliol de 2019.Cadascuna d'aquestes beques inclou l'allotjament de dues nits (sense manutenció) i la gratuïtat de la taxa d'inscripció a l'esdeveniment.

El Consorci doctoral és un espai d'interacció entre doctorands/es i investigadors/es, que pretén contribuir a la formació de joves investigadors pre-doctorals i promoure la interacció entre estudiants de diversos orígens. Vol ser un espai que possibiliti l’avaluació i debat de projectes de tesi davant investigadors vinculats als programes de postgrau de les universitats participants a l’EDICIC 2019.

Per participar en aquest espai, els estudiants han d'enviar un correu electrònic a l'adreça edicic2019@ub.eduamb un breu currículum, un document de conformitat i un resum de la seva recerca doctoral. A l’"Assumpte" del missatge s'hauran de consignar les següents dades: [CONSORCI DOCTORAL] proposta de Nom Cognom1 Cognom2.

Per poder optar a una d'aquestes beques cal incloure en la documentació anteriorment detallada una carta motivada, en la qual se sol·liciti la beca i s'exposin els mèrits del sol·licitant. El comitè avaluador fallarà l'assignació d'aquestes beques juntament amb la llista definitiva de les propostes acadèmiques acceptades.

Dates clau:

  • Data límit per a l'enviament del resum i la documentació: 31/1/2019
  • Data de notificació de l'acceptació de la proposta: 28/2/2019 

Més informació

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu