Convocat el Premi Ángel Rozas a la recerca en ciències socials d’investigadors novells

dimecres, 30 maig, 2018

La Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya concedeix el premi Ángel Rozas destinat al millor treball de recerca, d’assaig, tesi doctoral o treball final de màster realitzat per investigadors novells en els àmbits de les ciències socials sobre el món del treball. Els treballs aspirants han de ser inèdits i no premiats amb anterioritat. 

El premi consisteix en la publicació i difusió del treball guanyador. El text s’ha de presentar en suport electrònic i en paper i ja de ser en català o castellà. L’extensió del treball no pot ser inferior a 150.000 espais ni superior a 200.000. 

El termini d’admissió d’originals finalitza el 28 de setembre del 2018 a les 17 hores.

Més informació

 

Convocado el Premio Ángel Rozas a la investigación en ciencias sociales de investigadores noveles

La Fundación Cipriano García - CCOO de Cataluña concede el premio Ángel Rozas destinado al mejor trabajo de investigación, de ensayo, tesis doctoral o trabajo final de máster realizado por investigadores noveles en los ámbitos de las ciencias sociales sobre el mundo del trabajo. Los trabajos aspirantes deben ser inéditos y no premiados con anterioridad.

El premio consiste en la publicación y difusión del trabajo ganador. El texto se presentará en soporte electrónico y en papel y debe estar en catalán o castellano. La extensión del trabajo no puede ser inferior a 150.000 espacios ni superior a 200.000.

El plazo de admisión de originales finaliza el 28 de septiembre del 2018 a las 17 horas.

Más información

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu