Convocatòria d’ajuts en el marc del Programa de formació per a professorat amb contractació temporal (1r semestre del curs 2015-2016)

dilluns, 5 octubre, 2015

El vicerector de Professorat ha fet pública una resolució, de data 25 de maig de 2015, per la qual es convoquen ajuts en el marc del Programa de formació per a professorat amb contractació temporal per al curs 2015-2016.

Les sol·licituds d’ajuts per al segon semestre es poden presentar des del dia 1 fins al dia 30 d’octubre de 2015, tots dos inclosos.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és facilitar la mobilitat del professorat amb contractació de caràcter temporal i amb dedicació a temps complet i de determinats col·lectius de personal investigador, perquè pugui fer estades en universitats o centres de recerca europeus a fi de millorar la formació i, d’aquesta manera, completar el currículum, tant en l’aspecte docent com de recerca, i aconseguir els mèrits necessaris per afrontar els processos d’acreditació establerts en la legislació vigent.

Procediment de sol·licitud

Les sol·licituds de participació, que han de ser formalitzades d’acord amb el model normalitzat i han de portar el vistiplau del director del departament, s’han d’adreçar al vicerector de Professorat i s’han de presentar a l’Oficina d’Afers Generals del centre al qual estigui vinculada la persona sol·licitant.

Documentació:

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu