Convocatòria oberta per a les beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger en investigació cardiovascular

dimarts, 13 febrer, 2018

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu obre la convocatòria 2018 de les Beques Daniel Bravo amb l’objectiu d’estimular la recerca biomèdica d’alt impacte a Catalunya. Es concedeixen fins a tres beques per a estades d’un a nou mesos en projectes realitzats en centres de prestigi nord-americans o europeus. Juntament amb la recerca bàsica i clínica, les Beques tindran aquesta vegada un focus d’atenció especial en la imatge cardiovascular i les tècniques de diagnòstic no invasives, com informen al seu web.

Poden sol·licitar la beca investigadors/es amb el títol de doctorat, llicenciatura, grau o equivalent que duguin a terme la seva activitat a Catalunya i que vulguin fer estades curtes en centres nord-americans o europeus de referència en el seu camp. Tanmateix, existeixen altres beneficiaris indirectes, com ara el grup del centre emissor i el grup del centre receptor o grup de destinació.

Cada beca està dotada amb 3.000 euros bruts mensuals, més les despeses de desplaçament. Amb aquesta dotació, els investigadors becats se sufragaran l’estada, l’assegurança mèdica i la manutenció durant el període de la beca (entre un i nou mesos).

El termini de sol·licituds estarà obert fins el dijous 15 de març del 2018 i la resolució es farà pública durant el mes d’abril del 2018. L’inici de l’estada serà entre l’1 de maig i el 31 de desembre de 2018.

Consulta tots els requisits, com l’has de demanar i tota la informació aquí.

_____________________________________________________________________________________

Convocatoria abierta para las becas Daniel Bravo para estancias cortas en el extranjero en investigación cardiovascular

La Fundación Privada Daniel Bravo Andreu abre la convocatoria 2018 de las Becas Daniel Bravo con el objetivo de estimular la investigación biomédica de alto impacto en Catalunya. Se conceden hasta tres becas para estancias de uno a nueve meses en proyectos realizados en centros de prestigio estadounidenses o europeos. Junto con la investigación básica y clínica, las Becas tendrán esta vez su foco de atención en la imagen cardiovascular y las técnicas de diagnóstico no invasivas, como informan en su web.

Pueden solicitar la beca investigadores/as con el título de doctorado, licenciatura, grado o equivalente que lleven a cabo su actividad en Catalunya y que quieran realizar estancias cortas en centros estadounidenses o europeos de referencia en su campo. Sin embargo, existen otros beneficiarios indirectos, tales como el grupo del centro emisor y el grupo del centro receptor o grupo de destino.

Cada beca está dotada con 3.000 euros brutos mensuales, más los gastos de desplazamiento. Con esta dotación, los investigadores becados se sufragarán la estancia, el seguro médico y la manutención durante el período de la beca (entre uno y nueve meses).

El plazo de solicitudes estará abierto hasta el jueves 15 de marzo de 2018 y la resolución se hará pública durante el mes de abril de 2018. El inicio de la estancia será entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2018.

Consulta todos los requisitos, como lo tienes que pedir y toda la información aquí.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu