Crida de comunicacions pel IX Encuentro Ibérico (EDICIC) i pel Consorci Doctoral

dijous, 6 setembre, 2018

Ja es troba oberta la crida crida de comunicacions pel IX Encuentro Ibérico de la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe (EDICIC) quetindrà lloc a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, del 9 a l'11 de Juliol de 2019, sota el lema Dades obertes i inclusió digital en l'era del Big DataL’objectiu principal, segons expliquen al seu web,  és actualitzar el concepte vigent d’inclusió digital perquè vagi més enllà del conjunt d'accions per evitar l’escletxa digital mitjançant polítiques públiques d'informació que es basen en la provisió d'equipament, connectivitat i capacitació informacional per a tothom”.

Les línies temàtiques programades són les següents: Inclusió, ciutadania, drets digitals i privacitat;dades de l'administració i govern obert; dades de recerca i ciència oberta; els professionals de la informació i de la documentació davant els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides; formació universitària en informació i documentació: avaluació, innovació i horitzons de futur; investigació i enfocaments epistemològics: avaluació, tendències actuals i perspectives de futur. 

Es poden presentar comunicacions orals o pòsters, aquí hi trobareu les instruccions completes. El tancament del termini de tramesa de resums és el 15 de gener del 2019. 

Més informació

El Congrés també inclou un Consorci Doctoral, un espai d’interacció entre doctorands/es i investigadors que pretén contribuir a la formació de joves investigadors i promoure la interacció entre investigadors de diferents orígens. L’esdeveniment vol ser un espai per a debatre projectes de tesi amb investigadors vinculats a programes de postgrau de les universitats participants a l’EDICIC 2019. 

Per participar en aquest espai, els estudiants han d'enviar un correu electrònic a l'adreça edicic2019@ub.edu, amb un breu currículum, un document de conformitat i un resum de la seva recerca doctoral. En el "Assumpte" del missatge s'hauran de consignar les següents dades: [CONSORCI DOCTORAL] proposta de Nom Cognom 1 Cognom2.

La data límit per a l'enviament de la documentació serà el 31 de gener de el 2019.

Més informació sobre el Consorci Doctoral

 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu