EL CONSORTIUM FOR ADVANCED STUDIES IN BARCELONA (CASB) I EL BARCELONA GROUP (BG) PUBLIQUEN LES BEQUES CASB (FELLOWSHIP PROGRAM)

dimarts, 25 març, 2014

El programa de Beques CASB (Fellowship Program) és una iniciativa de col·laboració entre el Consortium for Advanced Studies in Barcelona i el Barcelona Group (BG) que busca promoure la cooperació investigadora mútua així com l'obertura de noves fórmules que intensifiquin la col·laboració professional.

El  programa finança beques de mobilitat transnacional per a formació avançada en qualsevol dels camps d'investigació de les universitats participants. El programa està dirigit a investigadors recentment doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra que vulguin realitzar investigacions postdoctorals als Estats Units.

Convocatòria

El termini de presentació finalitza el 30 d'abril de 2014

Per més informació podeu adreçar-vos a l'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) de la UB.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu