Fins el 28 de febrer et pots insciure a la LERU Doctoral Summer School 2019 d’Edimburg

dimarts, 12 febrer, 2019

Vols participar a la LERU Doctoral Summer School 2019 d’Edimburg? Hi ha dues beques disponibles pels doctorands i doctorandes de la UB, l’única universitat d’Espanya que n’és membre. Pots formalitzar la teva inscripció a l’apartat Summer Schools del teu Campus Virtual fins el 28 de febrer. El tema triat enguany és “Building Research Capacity and a Collaborative Global Community”

Per poder participar en el procés de selecció és necessari haver formalitzat a la UB la matrícula de doctorat corresponent al curs acadèmic 2018/19 i aportar la documentació següent:

 - Curriculum Vitae (en format Europass). Us adjuntem enllaç: https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions. Es valora principalment la publicació d’articles en revistes indexades nacionals i internacionals i la participació en congressos, com a garantia per a un bon aprofitament de l’activitat subvencionada.

 - Certificat del nivell d'anglès. Aquest certificat no és necessari en els casos en que la llengua materna sigui l’anglès o que s’hagin cursat ensenyaments oficials de grau o màster totalment en anglès.

 - Carta de motivació, escrita en anglès. La carta de motivació no ha de ser un resum del CV sinó una exposició de motius que permetin convèncer al comitè de selecció de la idoneïtat del candidat. Us adjunten aquest enllaç http://www.mastersportal.eu/articles/406/write-a-successful-motivation-letter-for-your-masters.html per ajudar-vos a preparar aquesta carta.

La selecció es durà a terme en dues fases: una primera que permet valorar les sol·licituds rebudes i una segona que inclou una entrevista personal en anglès amb els candidats preseleccionats.

La UB es farà càrrec de les despeses de viatge, la inscripció a l'Escola i 5 nits d'allotjament del/s candidat/s seleccionat/s (Màxim 2 candidats).

Només els candidats seleccionats en els diferents processos de selecció fets a les universitats LERU participaran en aquesta escola d’estiu.

Més informació https://www.leru.org/calendar/leru-summer-school-2019

 

 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu