Inscripcions obertes pels cursos “Tècniques de comunicació oral eficaç per a joves investigadors” i “Visualització de dades per a la recerca”

dimarts, 9 abril, 2019

Us informem que ja es troba oberta la inscripció dels cursos “Tècniques de comunicació oral eficaç per a joves investigadors” i “Visualització de dades per a la recerca” que organitza l’IDP (Institut de Desenvolupament Professional) en col·laboració amb l'Escola de Doctorat de la UB. 

“TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL EFICAÇ PER A JOVES INVESTIGADORS”

Curs presencial destinat a personal de la Universitat de Barcelona, contractat, becari o tècnic de suport a la recerca, en fase predoctoral o postdoctoral (en aquest cas, que faci com a màxim un any que ha defensat la tesi).Aquest curs està destinat a joves investigadors/es que necessiten desenvolupar habilitats comunicatives orals per presentar la seva recerca en comunicacions, conferències, defensa de tesis doctorals o altres discursos públics.Amb el curs els participants adquiriran eines, recursos i tècniques que els capacitaran per millorar les seves capacitats comunicatives orals, alhora que es faran més conscients de les característiques d’un bon discurs científic oral.

Metodologia 

El curs és eminentment pràctic, participatiu i col·laboratiu, amb espais per a les pròpies presentacions i amb moments de reflexió teòrica i d’anàlisi i valoració crítica dels models comunicatius que es portaran a l’aula i que emmarcaran la pràctica.

Cada participant anirà avaluant i descobrint el seu potencial comunicatiu, i adquirint eines i estratègies orientades a fer-li guanyar confiança i a desenvolupar-se com a orador científic eficaç.

Avaluació

Els participants seran avaluats en una presentació final, que serà comentada per la resta dels assistents i pel formador. El feedback rebut se sumarà al treball desenvolupat durant el curs i esdevindrà una eina més amb què anar desenvolupant la pròpia competència comunicativa oral.

Durada

25 hores presencials

Calendari

6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 de  maig de 15.30 a 18.30 h, i 29 de maig de 15.30 a 19.30 h 

Places

20

Lloc

Facultat de Matemàtiques. Aula S2.

Idioma d’impartició

Català i castellà

Programa: http://www.ub.edu/ice/cursos/ub/fp2019/visualitzaciorec

Enllaç de matrícula: http://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=37282

 

“VISUALITZACIÓ DE DADES PER A LA RECERCA”

Curs presencial destinat a estudiants dels programes de doctorat de Ciències Socials i Humanes de la Universitat de Barcelona.Aquest curs té l’objectiu de formar els participants en habilitats i competències orientades a la representació visual de dades científiques mitjançant l’ús de taules, diagrames, gràfics i esquemes per facilitar la captura, la interpretació, la gestió, la transformació i la comunicació de dades mitjançant aquestes representacions visuals.

Metodologia 

Es combinaran classes teòriques amb classes pràctiques amb ordinador.

Durada

10 hores presencials

Calendari

8 i 15 de maig de 9 a 14 h

Places

30

Lloc

Facultat de Biblioteconomia i Documentació, aula 113

Idioma d’impartició

Castellà

Programa: http://www.ub.edu/ice/cursos/ub/fp2019/comunicacioinv

Enllaç de matrícula: http://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=37282

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu