Instrucció 2/2019. Regularització de baixes temporals anteriors al curs acadèmic 2019/2020

dijous, 21 novembre, 2019

S’ha obert el termini excepcional de regularització de baixes temporals produïdes abans de l’1 d’octubre de 2019, segons ha dictat la Instrucció 2/2019 del Director de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona.

Les baixes temporals a les quals es refereix la instrucció són: malaltia, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, paternitat i en cas de mesures de protecció de violència de gènere.

La sol·licitud de regularització de les baixes temporals s’ha de presentar al Registre General abans del 15 de febrer de 2020 en l’imprès normalitzat, acompanyat de la documentació acreditativa que correspongui. No caldrà presentar cap documentació acreditativa si ja va ser presentada prèviament a la SED (Secretaria d’Estudiants i Docència) o a la Comissió Acadèmica del Programa. 

Una vegada exhaurit el període de sol·licitud, a les doctorandes i els doctorands que no hagin presentat la regularització en el temps indicat, no se’ls tindrà en compte les baixes temporals produïdes abans del curs 2019-2020 a efectes de la data límit per a la presentació de la sol·licitud del dipòsit.

 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu