JORNADA SOBRE XARXES SOCIALS I REVISTES CIENTÍFIQUES, COM DIFONDRE LA RECERCA

dijous, 6 març, 2014

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya organitza el proper dia 25 d’abril la jornada “Xarxes socials i revistes científiques, com difondre la recerca” amb l’objectiu de donar a conèixer les xarxes socials generalistes i especifiques per difondre la recerca i les revistes científiques i conèixer els recursos estratègics que es poden fer servir per compartir el coneixement fruit de la recerca i augmentar la visibilitat i l’impacte.

Aquesta jornada està adreçada a Personal de l'Administració de la Generalitat, d'altres administracions públiques catalanes, del sector públic i privat responsables de la gestió i de la difusió de revistes científiques, membres dels consells de redacció de revistes científiques, autors i investigadors que vulguin saber com difondre les publicacions científiques i la recerca per mitjà de les xarxes socials.

Més informació: Escola Administració Pública de Catalunya

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu