La LERU fa pública una guia de bones pràctiques per a col·laboracions internacionals de recerca

dimarts, 12 novembre, 2019

En el marc de la LERU Doctoral Summer School 2019, celebrada a Edinburgh, els 52 investigadors de 25 universitat diferents que hi van participar van redactar una guia de bones pràctiques per a col·laboracions internacionals de recerca: la guide for international research collaborations. En la creació de la guia hi van participar les dues doctorandes de la Universitat de Barcelona seleccionades per anar a la Summer School, Adeline Abou-Ali i Ariadna Feliu. Abordant aspectes inicials a l’hora de treballar de manera col·laborativa (des de motivacions, reptes i suport a acords, compromís de la indústria i factors culturals), la guia és un llegat per a l’escola d’estiu, que ofereix un recurs obert perquè altres puguin aprofitar al màxim les seves oportunitats de recerca. Ara es publica en Creative Commons per a fer-la disponible per a tota la comunitat investigadora.

La Doctoral Summer School és una activitat anual que organitza la Leru en una de les seves universitats membres sobre un tema diferent i convidant els doctorands de les millors universitats. La Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU) és una associació de vint-i-tres universitats que comparteixen els valors de la docència d'alta qualitat en un entorn de recerca internacionalment competitiu. Actualment, la universitat de Barcelona és l'única universitat de l'Estat que en forma part.

 

Més informació

Guide for International research collaborations 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu