Obert el període d'inscripció per assistir a la 10th Summer School on Medicines

dijous, 1 febrer, 2018

 

Ja està obert el període d’inscripcions de la Summer School on Medicines d’enguany que es celebrarà a la Universitat de Sao Paulo entre els dies 16 i 23 de març de 2018. Per poder-hi assistir, la Universitat organitzadora concedeix 3 ajuts, que inclouen les despeses de viatge, allotjament i matrícula a la Summer School. A més, la Universitat de Barcelona, a través de l’Institut de Biomedicina (IBUB), també vol donar suport a aquest programa concedint 1 ajut addicional.

La Summer School on Medicines està organitzada per la Universitat de Montreal, la Universitat Paul Sabatier de Tolosa, la Universitat de Sao Paulo, Biocat i la Universitat de Barcelona i ofereix als seus participants una important projecció internacional i una gran oportunitat de fer contactes, ja que compta amb la presència de professors i estudiants procedents de diversos països de la Unió Europea i Amèrica. Per a més informació sobre els assistents, pots consultar el seu programa provisional.

Per a la selecció dels candidats, la UB obre un procés d'inscripció amb els següents requisits i condicions:

- Haver formalitzat la matrícula de doctorat corresponent al curs acadèmic 2017-18.

- Fer la recerca en un Departament de la Universitat de Barcelona o en un Institut propi de la UB.

- Fer la recerca en un àmbit de la jornada.

- Per poder optar a l'ajut que dona l'IBUB és necessari que el director de tesi formi part d'aquest institut.

Criteris per a la selecció dels candidats:

1. Capacitat de dur a terme un treball innovador, demostrada a través del CV.

2. Bon nivell d'anglès, que permeti un bon seguiment i aprofitament de l'activitat.

3. Motivació del candidat i aplicació futura de la formació rebuda, recollides en una carta en anglès on quedin ben explicitats els motius de la seva candidatura.

Les inscripcions es poden presentar des del dijous 1 de febrer al dilluns 12 de febrer, ambdós inclosos. La presentació d'inscripcions i documentació l’heu de fer mitjançant la inscripció a l'espai DOCTORANDsUB del Campus Virtual i adjuntar els documents següents:

1. Curriculum Vitae

2. Carta de motivació en anglès

La data aproximada de resolució serà 16 de febrer de 2018.

 

_________________________________________________________

Abierto el periodo de inscripción para asistir a la 10th Summer School on Medicines

Ya está abierto el periodo de inscripciones de la Summer School on Medicines de este año que se celebrará en la Universidad de Sao Paulo entre los días 16 y 23 de marzo de 2018. Para poder asistir, la Universidad organizadora concede 3 ayudas, que incluyen los gastos de viaje, alojamiento y matrícula en la Summer School. Además, la Universidad de Barcelona, ​​a través del Instituto de Biomedicina (IBUB), también quiere apoyar este programa concediendo 1 ayuda adicional.

La Summer School on Medicines está organizada por la Universidad de Montreal, la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, la Universidad de Sao Paulo, Biocat y la Universidad de Barcelona y ofrece a sus participantes una importante proyección internacional y una gran oportunidad de hacer contactos, ya que cuenta con la presencia de profesores y estudiantes procedentes de diversos países de la Unión Europea y América. Para más información sobre los asistentes, puedes consultar su programa provisional.

Para la selección de los candidatos, la UB abre un proceso de inscripción con los siguientes requisitos y condiciones:

- Haber formalizado la matrícula de doctorado correspondiente al curso académico 2017-18.

- Hacer la investigación en un Departamento de la Universidad de Barcelona o en un Instituto propio de la UB.

- Hacer la investigación en un ámbito de la jornada.

- Para poder optar a la ayuda que da el IBUB es necesario que el director de tesis forme parte de este instituto.

Criterios para la selección de los candidatos:

1. Capacidad de llevar a cabo un trabajo innovador, demostrada a través del CV.

2. Buen nivel de inglés, que permita un buen seguimiento y aprovechamiento de la actividad.

3. Motivación del candidato y aplicación futura de la formación recibida, recogidas en una carta en inglés donde queden bien explicitados los motivos de su candidatura.

Las inscripciones se pueden presentar desde el jueves 1 de febrero hasta el lunes 12 de febrero, ambos incluidos. La presentación de inscripciones y documentación se hace mediante la inscripción en el espacio DOCTORANDsUB del Campus Virtual adjuntando los siguientes documentos:

1. Currículo Vitae

2. Carta de motivación en inglés

La fecha aproximada de resolución será 16 de febrero de 2018.

 

 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu