Oberta la convocatòria dels ajuts de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (APIF) -Fins el 25/10/18

divendres, 5 octubre, 2018

S’ha fet pública la convocatòria de concessió d’ajuts de personal investigador predoctoral en formació (APIF) a doctorands de programes oficials de doctorat de la Universitat de Barcelona per finançar la formalització de contractes predoctorals. Els objectius són: per una banda, la formació de les persones beneficiàries com a investigadores, mitjançant la dedicació a temps complet als estudis que condueixen a l’obtenció del títol de doctor; i per l’altra, promoure la formació de les persones beneficiàries en la metodologia docent, a través de la col·laboració en tasques de suport a la docència en departaments de la Universitat de Barcelona. Es convoquen un total de 56 ajuts dels quals 1 es reserva per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. 

La retribució mensual per a aquesta modalitat de contracte és de 1.173,00 euros en catorze pagues. A aquest import se li aplicaran les retencions corresponents, d’acord amb la normativa vigent. A més, totes les persones beneficiàries que gaudeixin d’aquest contracte durant, com a mínim, tres mesos, estan exemptes de pagar l’import corresponent al preu públic de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral. No són susceptibles d’ajut les taxes de gestió de l’expedient acadèmic. 

Les persones interessades a sol·licitar un d’aquests ajuts han d’utilitzar l’aplicació informàtica UB-GREC disponible al lloc web següent: www.ub.edu/beques/3rcicle/ub/apif/index.html. 

El formulari de sol·licitud que genera aquesta aplicació s’ha de lliurar a qualsevol dels registres de la UB. No obstant això, és convenient passar prèviament per la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (Secció de Beques de Personal Investigador en Formació), per revisar la documentació que acompanya la sol·licitud. 

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar a Beques i Ajuts a l’estudiant

El termini de presentació de sol·licituds és del 5 al 25 d'octubre de 2018.

Consulta aquí els requisits i bases de la convocatòria

Més informació

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu