Oberta la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2019) -Fins el 25/10/18

dimecres, 10 octubre, 2018

Ja es troba oberta la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) per a l'any 2019. 

Poden sol·licitar l'ajut de nova concessió les persones físiques que compleixin els requisits següents: 

a) Haver finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016 i el moment de presentar la sol·licitud. 

b) També podran participar en la convocatòria les persones sol·licitants que hagin finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat a partir de l'1 de gener de 2013 si entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2015 han estat en una de les situacions següents: 

- Han gaudit d'un període de baixa per maternitat.

- Han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial. 

- Han patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos. 

c) Haver estat acceptat en el programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya en el moment d'acceptar l'ajut. 

d) Estar matriculat a la tutela acadèmica d'un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya el curs 2018-2019 en el moment d'incorporar-se a l'entitat d'adscripció. 

Per a la primera anualitat, la retribució bruta anual mínima de les persones contractades és de 14.700,00 euros. Per a totes les persones beneficiàries que gaudeixin del programa FI com a mínim durant tres mesos, l’AGAUR fa efectiu a les universitats l’import corresponent als preus públics de la tutela acadèmica del doctorat per al curs acadèmic 2018-2019.

Presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és del 6 al 25 d'octubre de 2018

Lloc de presentació:

Una vegada tramesa la sol·licitud per via electrònica, les persones interessades han de trametre una còpia de la sol·licitud degudament signada a Beques i Ajuts a l'Estudiant (Secció de Beques de Personal Investigador en Formació). 

Horari: Matins de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h., i tarda de  dimecres de 15:30 a 17:30 h. 

Recinte de la Maternitat
Pavelló Rosa 
Travessera de les Corts, 131-159               
08028 Barcelona 
Tel. 934 021 775

Més informació

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu