SITUACIÓ DEL DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA RESPECTE EL COVID-19

dilluns, 16 març, 2020

Degut al tancament de tots els edificis de la Universitat de Barcelona, l’Escola de Doctorat de la UB romandrà tancada. Les consultes d’informació s’atendran a través del correu de l'Escola escola.doctorat@ub.edu o del Vice-rectorat vr.doctorat@ub.edu

La situació pel que fa al doctorat a la UB és la següent:
1. No es pot entrar a cap edifici de la UB si no és amb una autorització especial.
2. No es poden fer tutories presencials amb els directors de tesi, però es demana al professorat que continuï l'activitat habitual de tutoria a través de vídeo-conferència. 
3. No es poden fer dipòsits de noves tesis a les instal·lacions de la UB. En cas d'urgència, es poden fer a través dels altres procediments autoritzats (correu certificat, via telemàtica, consolat, etc.), però els expedients no podran ser tramitats fins després de la finalització del tancament.
4. No es poden fer lectures de tesis doctorals i totes les lectures previstes queden ajornades. En cas d'urgència, només es poden fer lectures de manera on line.
5. Tots els terminis (dipòsit de tesi, data màxima de lectura, etc.) queden ajornats. 
6. En la mesura de les possibilitats, s’intentarà programar càpsules formatives de forma on-line.
7. En cas de problema per als doctorands internacionals, si us plau adreceu-vos al correu indicat per obtenir ajuda.

Més informació al https://campusvirtual.ub.edu 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu