S’obre la convocatòria de les ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU) -Fins el 29/10/18

dilluns, 8 octubre, 2018

El Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Ministeri de Cultura i Esports han obert la convocatòria de 850 ajudes pre-doctorals als estudiants que vulguin dur a terme la seva tesi doctoral en una universitat espanyola (17 d'elles reservades a estudiants amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent). 

Aquestes beques tenen la finalitat de fomentar la formació investigadora mitjançant la realització d’una tesi doctoral i la formació acadèmica a través de l’adquisició de competències docents. Estan destinades a estudiants de qualsevol camp i tenen una retribució bruta mensual de 1.173€, més dues pagues anuals addicionals, amb una durada màxima de 4 anys. 

Requisits i incompatibilitats:

El/la sol·licitant ha d’estar matriculat en un programa de doctorat d’una universitat espanyola o estar cursant un màster oficial que doni accés a un programa de doctorat.

Els estudiants estrangers que no hagin cursat la seva llicenciatura/grau o màster en castellà o una altra llengua oficial, hauran d’acreditar el seu coneixement de castellà o de la llengua oficial corresponent presentant un certificat acreditant com a mínim el nivell B2.

Termini de presentació de sol·licituds

Des del 9 octubre 2018 i fins el 29 d'octubre de 2018 a les 14:00. 

Més informació

Guia per a sol·licitants  

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu