S’obre la convocatòria dels ajuts per a la formació de professorat universitari (FPU) -Fins el 14/11/2019

dimarts, 22 octubre, 2019

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha obert la convocatòria de 850 ajuts predoctorals als estudiants que vulguin dur a terme la seva tesi doctoral en una universitat espanyola (17 d'elles reservades a estudiants amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent). 

Aquestes beques tenen la finalitat de fomentar la formació investigadora mitjançant la realització d’una tesi doctoral i la formació acadèmica a través de l’adquisició de competències docents. Estan destinades a estudiants de qualsevol camp i tenen una retribució bruta mensual de 1.151,97 euros els dos primers anys, 1.234,25 euros el tercer any i 1.542,82 euros el quart any. Cada any s'abonaran 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries.

Requisits i incompatibilitats:

El/la sol·licitant ha d’estar matriculat en un programa de doctorat d’una universitat espanyola o estar cursant un màster oficial que doni accés a un programa de doctorat.

No podran ser beneficiàries dels ajuts les persones que en el moment previst d'incorporació hagin gaudit d'un ajut anterior per un període igual o superior a 24 mesos.

Els estudiants estrangers que no hagin cursat la seva llicenciatura/grau o màster en castellà o una altra llengua oficial, hauran d’acreditar el seu coneixement de castellà o de la llengua oficial corresponent presentant un certificat acreditant com a mínim el nivell B2.

Termini de presentació de sol·licituds

Des del 24 d’octubre de 2019 fins el 14 de novembre de 2019 a les 14:00. Les sol·licituds s'han d'emplenar en els formularis que el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats farà accessibles a la seva seu electrònica.

Més informació

Guia per a sol·licitants  

O el correu electrònic: solicitantes.fpu@ciencia.gob.es

També pots contactar amb:

Beques de tercer cicle

tel. 934 021 775

beca.predoctoral@ub.edu 

 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu