TERMINI AMPLIAT: 9a convocatòria dels premis “Agustín de Betancourt y Molina” i “Juan López de Peñalver”

dimarts, 29 maig, 2018

La “Real Academia de Ingeniería” amb el copatrocini de la Fundació “Pro Rebus Academiae”, convoca la novena edició dels premis “Agustín de Betancourt y Molina” i “Juan López de Peñalver” d’enguany destinats a investigadors del camp de l’enginyeria menors de 40 anys i que hagin dut a terme una part significativa de la seva recerca a Espanya. Els premis estan dotats amb 6.000€ cadascun. 

Els premis es concedeixen als investigadors que hagin realitzat contribucions originals i rellevants en el camp de l’enginyeria, valorant-se específicament els aspectes relacionats amb la transferència de tecnologia. Els candidats es poden presentar individualment o en equips de treball.

Les propostes i sol·licituds es remetran preferiblement via correu electrònic a secretaria@raing.es  indicant alternativament a "Assumpte": PREMI BETANCOURT o PREMI LÓPEZ DE PEÑALVER, o es lliuraran en sobre tancat adreçat a: 

REAL ACADEMIA DE ENGINIERÍA

PREMI BETANCOURT / PREMI LÓPEZ DE PEÑALVER

C / DON PEDRO , 10

28005 MADRID 

Termini de presentació ampliat fins el 30 de juny

Més informació

 

9ª convocatoria de los premios "Agustín de Betancourt y Molina" y "Juan López de Peñalver"

La Real Academia de Ingeniería con el copatrocinio de la Fundación "Pro Rebus Academiae", convoca la novena edición de los premios "Agustín de Betancourt y Molina" y "Juan López de Peñalver" de este año destinados a investigadores del campo de la ingeniería menores de 40 años y que hayan llevado a cabo una parte significativa de su investigación en España. Los premios están dotados con 6.000 € cada uno.

Los premios se conceden a los investigadores que hayan realizado contribuciones originales y relevantes en el campo de la ingeniería, valorándose específicamente los aspectos relacionados con la transferencia de tecnología. Los candidatos pueden presentarse individualmente o en equipos de trabajo.

Las propuestas y solicitudes se remitirán preferiblemente vía correo electrónico a secretaria@raing.es indicando alternativamente en "Asunto": PREMIO BETANCOURT o PREMIO LÓPEZ DE PEÑALVER, o se entregarán en sobre cerrado dirigido a:

REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA

PREMIO BETANCOURT / PREMIO LÓPEZ DE PEÑALVER

C / DON PEDRO, 10

28005 MADRID

Plazo de presentación de solicitudes ampliado hasta el 30 de junio de 2018.

Más información

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu