VI Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social de la UB a les millors activitats de divulgació científica i humanística

divendres, 28 setembre, 2018

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona (CDUB) i el Consell Social de la Universitat de Barcelona (CSUB) convoquen la sisena Distinció de la Universitat de Barcelona a les millors activitats de divulgació científica i humanística. 

Candidats:

Els doctors de la UB que hagin contribuït de manera rellevant a la divulgació de les ciències, la tècnica, la formació, la cultura i les idees a través dels mitjans de comunicació o institucions culturals obertes a la societat. 

Proposta de candidatures:

Els candidats podran ser presentats per qualsevol membre de la comunitat universitària de la UB o soci del CDUB. Les propostes hauran de realitzar-se en un full d’inscripció amb la informació següent:

  1. Dades del candidat, formació acadèmica i àrea disciplinària.
  2. Dades del proposant.
  3. Un text explicatiu dels mèrits del candidat.
  4. Qualsevol altra documentació que avali i complementi la proposta.

Termini: 

Es poden presentar les candidatures fins el 16 de novembre de 2018 a través del correu electrònic cdcs@ub.edu o presencialment al registre general de la Universitat. 

Més informació

Full d’inscripció

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu