XXIII Premi 2019 Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona

dilluns, 4 març, 2019

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barce­lona convoca el XXIII Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona a les tesis doctorals presentades en aquesta Universitat durant l’any 2017. El Premi pretén distingir una tesi doctoral que representi una aportació rellevant en el camp del coneixement humà i per al progrés de la cièn­cia. El premi té una dotació de 4.000 euros i el jurat podrà proposar l’atorgament de dos accèssits a les tesis finalistes, fins la quantitat de 1.500 euros.

Requisits:

Podran ser candidats a aquest Premi els autors de tesis doctorals llegides i defensades públicament des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017 a la Universitat de Barcelona i que hagin obtingut la màxima qualificació del tribunal (excel·lent cum laude).

Sol·licituds:

Les sol·licituds es podran presentar, personalment o per correu, a les diverses seus del Registre General de la Universitat de Barcelona, abans de les 13h del divendres 10 de maig de 2019. Els candidats hauran de presentar la documentació següent:

a) el full d’inscripció al XXIII Premi Claustre de Doctors

b) un exemplar de la tesi enquadernat

c) un breu currículum de l’aspirant

Si teniu algun dubte us podeu adreçar a:

Claustre de Doctors: 

Finca Agustí Pedro i Pons
Av. Vallvidrera, 25

618 141 405 cdub@ub.edu

Més informació

Tríptic

Formulari  

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu