XXVIII Edició de les beques Notari Raimon Noguera 2018 a tesis doctorals amb la qualificació “excel·lent cum laude”

divendres, 26 octubre, 2018

La Fundació Noguera institueix dues Beques Notari Raimon Noguera, en memòria del Notari barceloní. Les beques consisteixen en la publicació de tesis doctorals que hagin obtingut la qualificació “excel·lent cum laude” en alguna de les universitats catalanes, en els tres cursos acadèmics anteriors a la convocatòria, i que constitueixin un treball d’investigació o síntesi sobre temàtica històrica del país, especialment en els camps de la història social, jurídica, econòmica, artística i lingüística. En la concessió de la beca es valorarà la utilització de la documentació conservada en els protocols notarials o en l’arxiu històric de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya. 

Dotació:

12.100 € per la Beca sobre l’Època medieval i 12.100 per la Beca sobre l’Època moderna i contemporània.

Candidats:

No podran optar a la beca aquelles tesis doctorals ja publicades anteriorment, o el seu resum, totalment o parcial. 

Els que optin a la beca es comprometen, en cas d’obtenir-la, a no publicar la seva tesi, ni el seu resum, totalment o parcial, amb independència de la Fundació i sense exprés consentiment d’aquesta. 

Documentació i requisits:

a)  Sol·licitud de participació dirigida al President de la Fundació. 

b)  Carta de presentació del director de la tesi. 

c)  Certificació Acadèmica que acrediti l’obtenció de la qualificació i les altres circumstàncies referides a l’apartat primer. 

d)  Fotocòpia de la tesi. 

e)  Resum de la tesi presentada i projecte per la seva publicació, amb un mínim de cinc fulls i un màxim de deu. 

f)  Acceptació de les bases. 

Aquesta documentació, excepció feta de la fotocòpia de la tesi, no serà retornada als sol·licitants i es conservarà a l’Arxiu de la Fundació. 

Termini i presentació

Fins al 16 de novembre de 2018, a la seu de la Fundació. La documentació s’haurà de trametre a la seu de la Fundació Noguera: Carrer Notariat, 4, 08002 Barcelona. 

Més informació

Bases

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu