Programes amb Menció Cap a l’Excel·lència

Programes de doctorat verificats d'acord l'RD 1393/2007 amb menció cap a l'excel·lència

 

Programes de doctorat verificats d'acord l'RD 1393/2007  amb informe favorable ANECA (no ​han obtingut la menció en la fase de concurrència competitiva)

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu