Convocades 2 beques d’estança breu a la Universitat de Heidelberg

Wednesday, 23 May, 2018

 

El Centre d'Estudis per a Iberoamèrica (IAZ) de la Universitat de Heidelberg (Alemanya) convoca dues beques d'investigació per a estades de tres mesos a la Universitat de Heidelberg durant el curs 2018/19. El programa de beques es dirigeix a aquells doctorands/es de les àrees de Lingüística, Traducció i Literatura d'universitats llatinoamericanes, espanyoles i portugueses. Els doctorands/es haurien de comptar amb un projecte de recerca propi i actual que preferentment tingut relacions amb les línies de recerca del IAZ.

Els períodes d'estada possible són entre l’01/10/2018  i el 28/02/19; i entre l’01/04/19 i el 31/07/19. Les dates concretes per a l'estada de recerca es fixaran després d'un assessorament individual amb els tutors científics de la universitat d'origen i de la universitat de destinació.

Les beques estan dotades amb 1.000 € mensuals per cobrir les dades d'estada a Heidelberg i una dotació única per a les despeses de viatge de 400 €.

Llistat dels requisits per a la sol·licitud:

1. Currículum vitae

2. Còpia del títol acadèmic més recent (no es requereixen altres títols)

3. Certificat de matrícula del projecte de recerca doctoral actual

4. Carta de motivació

5. Carta de recomanació del tutor científic de la universitat d'origen

6. Confirmació informal del tutor científic de la Universitat de Heidelberg

7. Memòria del projecte d'investigació a la Universitat de Heidelberg (amb esquema de planificació)

La sol·licitud s'ha d'adreçar al directori del IAZ i pot enviar-se en alemany, espanyol o portuguès en un únic document PDF a l'adreça de correu electrònic iaz-info@uni-heidelberg.de abans del 12 de juny de 2018.

Més informació

 

Convocadas 2 becas de estancia breve en la Universidad de Heidelberg

El Centro de Estudios para Iberoamérica (IAZ) de la Universidad de Heidelberg (Alemania) convoca dos becas de investigación para estancias de tres meses en la Universidad de Heidelberg durante el curso 2018/19. El programa de becas va dirigido a aquellos doctorandos de las áreas de Lingüística, Traducción y Literatura de universidades latinoamericanas, españolas y portugueses. Los doctorandos deberán contar con un proyecto de investigación propio y actual que preferentemente tenga relación con las líneas de investigación del IAZ.

Los períodos de estancia posible son entre el 01/10/2018 y el 28/02/19; y entre el 01/04/19 y el 31/07/19. Las fechas concretas para la estancia de investigación se fijarán tras un asesoramiento individual con los tutores científicos de la universidad de origen y de la universidad de destino.

Las becas están dotadas con 1000€ mensuales para cubrir los datos de estancia en Heidelberg y una dotación única para los gastos de viaje de 400€. 

Listado de los requisitos para la solicitud:

1.     Currículum vitae

2.     Copia del título académico más reciente (no se requieren otros títulos)

3.     Certificado de matrícula del proyecto de investigación doctoral actual

4.     Carta de motivación

5.     Carta de recomendación del tutor científico de la universidad de origen

6.     Confirmación informal del tutor científico de la Universidad de Heidelberg

7.     Memoria del proyecto de investigación en la Universidad de Heidelberg (con esquema de planificación)

La solicitud debe dirigirse al directorio del IAZ y puede enviarse en alemán, español o portugués en único documento PDF a la dirección de correo electrónico iaz-info@uni-heidelberg.de antes del 12 de junio de 2018.

Más información

DOCTORAL SCHOOL

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Information

Phone: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu