Convocatòria de la Unió Iberoamericana d'Universitats per a la participació en el Curs: "Repensar los museos" a la Universidad Complutense de Madrid

Lunes, 14 Mayo, 2018

Aquesta convocatòria ofereix als estudiants de la UB la possibilitat de completar la seva formació acadèmica participant en el curs “Repensar los museos” a la Universitat Complutense de Madrid (UCM), amb l’objectiu d’enriquir el desenvolupament acadèmic i viure una experiència personal en un entorn culturalment atractiu. El curs s’imparteix entre el 25 i el 30 de juny del 2018 a la Facultat de Belles Arts de la UCM. Els participants seran 30 estudiants i investigadors de les cinc universitats membres de la UIU. El curs té un programa multidisciplinari que s’impartirà de manera intensiva en horari de matí durant una setmana, amb un total de 30 hores, i inclou visites a museus i centres culturals a la tarda. 

Els sol·licitants han d’estar fent activitats de recerca com a estudiant de màster, doctorat, o com a ajudant de recerca a la UB, en un àmbit relacionat amb les àrees de patrimoni, museu, gestió cultural o afins, en el moment d’assistir al curs (curs 2017-2018). 

Es convoquen 5 places amb matrícula gratuïta per al curs. L’ajut inclou 200 € destinats al finançament del viatge i l’ allotjament al col·legi major de la UCM en règim de pensió completa entre els dies 24 i 29 de juny i és compatible amb altres ajuts. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins l’1 de juny del 2018.

La Unió Iberoamericana d’Universitats (UIU) és una aliança estratègica integrada per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Nacional de Mèxic (UNAM), la Universitat de Buenos Aires (UAB) i la Universitat de São Paulo (USP), amb l’objectiu de ser un think tank d’alta qualitat científica, un referent internacional que beneficiï el reconeixement dels seus científics, professors, estudiants, així com el desenvolupament de la cultura iberoamericana al món. 

Més informació

Convocatòria

Sol·licitud

 

 

Convocatoria de la Unión Iberoamericana de Universidades para la participación en el Curso: "Repensar los museos" en la Universidad Complutense de Madrid

Esta convocatoria ofrece a los estudiantes de la UB la posibilidad de completar su formación académica participando en el curso "Repensar los museos" en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con el objetivo de enriquecer el desarrollo académico y vivir una experiencia personal en un entorno culturalmente atractivo. El curso se imparte entre el 25 y el 30 de junio de 2018 en la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Los participantes serán 30 estudiantes e investigadores de las cinco universidades miembros de la UIU. El curso tiene un programa multidisciplinar que se impartirá de forma intensiva en horario de mañana durante una semana, con un total de 30 horas, e incluye visitas a museos y centros culturales por la tarde.

Los solicitantes deben estar haciendo actividades de investigación como estudiante de máster, doctorado, o como ayudante de investigación en la UB, en un ámbito relacionado con las áreas de patrimonio, museo, gestión cultural o afines, en el momento de asistir al curso (curso 2017 hasta 2018).

Se convocan 5 plazas con matrícula gratuitapara el curso. La ayuda incluye 200 € destinados a la financiación del viaje y el alojamiento en el colegio mayor de la UCM en régimen de pensión completa entre los días 24 y 29 de junio y es compatible con otras ayudas. Los interesados ​​pueden presentar la solicitud hasta el 1 de junio de 2018.

La Unión Iberoamericana de Universidades (UIU) es una alianza estratégica integrada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad Nacional de México (UNAM), la Universidad de Buenos Aires (UAB) y la Universidad de Sao Paulo (USP), con el objetivo de ser un think tankde alta calidad científica, un referente internacional que beneficie el reconocimiento de sus científicos, profesores, estudiantes, así como el desarrollo de la cultura iberoamericana en el mundo.

Más información

Convocatoria

Solicitud

Escuela de Doctorado

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Información

Teléfono: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu