XVI Premis del Consell Social de la UB als millors treballs científics derivats d’una tesi doctoral llegida a la Universitat de Barcelona

Miércoles, 15 Abril, 2020

El Consell Social de la Universitat de Barcelona convoca la XVI edició dels Premis al millor article derivat d’una tesi doctoral llegida a la UB entre els anys 2015 i 2019, en les modalitats de Premi José Manuel Blecua, en l’àmbit d’Humanitats i Ciències Socials, i Premi Ramon Margalef, en l’àmbit de Ciències Experimentals i de la Salut, ambdós dotats amb 5000 €.

Requisits

S’hi poden presentar tots els doctors que compleixin els requisits següents:

• Haver llegit i defensat públicament la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona durant els últims cinc anys, des de l’1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2019.

• Haver publicat un article en una revista científica reconeguda, derivat de la tesi doctoral.

• Haver fet constar, en l’article, la filiació a la Universitat de Barcelona.

En el cas d’articles signats per més d’un autor, ha de quedar clara l’aportació qualificada del candidat.

Sol·licituds

Cada sol·licitant pot presentar un únic article o treball a la convocatòria, i s’hi poden tornar a presentar articles que en edicions anteriors no hagin estat premiats. Els detalls de les bases i els impresos de sol·licitud es poden consultar i descarregar des de l’adreça següent: www.ub.edu/cs/premis.

Caldrà presentar la documentació següent:

• El full d’inscripció (es pot descarregar des de l’adreça web).

• Còpia de l’article o del treball.

• Breu currículum de l’aspirant.

El Premi està dotat amb 5.000 euros, en cadascuna de les dues modalitats. A criteri del jurat, es podrà atorgar un accèssit amb una dotació de 2.000 euros per a cada un dels premis. Aquests imports estan subjectes a la normativa fiscal vigent. La periodicitat del Premi és anual. El jurat decidirà els guanyadors dels premis a finals de l’any 2020, i la resolució que s’emeti serà inapel·lable. El lliurament de premis tindrà lloc en un acte públic, del qual s’informarà amb antelació suficient.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de maig de 2020.

Escuela de Doctorado

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Información

Teléfono: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu