// El Departament d’Escultura, creat el 9 d’octubre de 1992 per acord de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, és la unitat bàsica de docència i recerca d’aquesta Universitat, que s’encarrega de desenvolupar la recerca i els ensenyaments propis de l’Àrea d’Escultura, activitats aquestes que es desenvolupen dins de la Facultat de Belles Arts principalment, encara que no exclusivament. És l’únic departament d’Escultura de Catalunya, i en formen part el professorat funcionari i contractat, els investigadors, els ajudants i investigadors en formació, els estudiants matriculats de doctorat i el personal d’administració adscrit //