CRÈDITS ECTS – PRÀCTICA COMBINADA DIAGONAL

avis-important

S’informa a tots els alumnes que fan crèdits ECTS a Esports UB que en el moment en què es pugui reprendre l’activitat acadèmica a la Universitat de Barcelona, la normativa aplicable serà adaptada per tal que els estudiants inscrits hi puguin completar les sessions necessàries per a l’obtenció dels crèdits ECTS dins el termini fixat a aquests efectes.

Últimes noticies