Crèdits

Els estudiants de grau de la Universitat de Barcelona, participants en les diferents activitats que ofereix Esports UB poden obtenir crèdits ECTS per la pràctica esportiva a les nostres instal·lacions, al campus de Bellvitge o bé amb la participació en la competició universitària.

Les modalitats per obtenir aquests crèdits són:

Crèdits ECTS
 Modalitats Normativa 1er Semestre 2020-21 2on Semestre 2020-21
Activitats esportives dirigides -Campus Diagonal Pràctica Combinada DIAGONAL  ECTS Diagonal 1er semestre ECTS_Diagonal 2on semestre
Activitats esportives dirigides -Campus Bellvitge Pràctica Combinada BELLVITGE  ECTS Bellvitge 1er semestre ECTS_Bellvitge 2on semestre
Competició intrauniversitària  –   ECTS_Lligues
Competició interuniversitària Pràctica COMPETICIONS  ECTS Competicions 1er semestre ECTS_COMPETICIONS_2n_sem_2021
 
Programa d’activitats esportives susceptibles d’obtenció de crèdits ECTS  aprovades per la Comissió Acadèmica de la UB
36,18 €