Crèdits

Els estudiants de grau de la Universitat de Barcelona, participants en les diferents activitats que ofereix Esports UB poden obtenir crèdits ECTS per la pràctica esportiva a les nostres instal·lacions, al campus de Bellvitge o bé amb la participació en la competició universitària.

Les modalitats per obtenir aquests crèdits són:

Crèdits ECTS
 Modalitats Normativa 1er Semestre 2019-20 2on Semestre 2019-20
Activitats esportives dirigides -Campus Diagonal Pràctica Combinada Diagonal  ECTS_Diagonal ECTS_Diagonal
Activitats esportives dirigides -Campus Bellvitge Pràctica Combinada Bellvitge ECTS_Bellvitge ECTS_Bellvitge
Competició intrauniversitària  Lligues Universitàries  ECTS Lligues ECTS_Lligues
Competició interuniversitària  Pràctica Competicions  ECTS Competicions ECTS_Competicions
 
Programa d’activitats esportives susceptibles d’obtenció de crèdits ECTS  aprovades per la Comissió Acadèmica de la UB
35,00€