Plànols ubicació àrees

Sales d'activitats

  • 2 sales d’activitats dirigides
  • 1 pavelló esportiu

Lloguer