Francisco LAFARGA MADUELL
Professor d'Estudis Francesos
lafarga@ub.edu

 
docència » curriculum » publicacions destacades » recerca  CURRICULUM
   
  Francisco Lafarga Maduell ha estat catedràtic de Filologia Francesa de la Universitat de Barcelona i president de l'APFUE (Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española); és també officier de l'Ordre des Palmes Académiques. S'ha especialitzat en l'estudi de les literatures francesa i espanyola del segle XVIII dins del marc de la història de les traduccions i de la literatura comparada. Ha impartit cursos de literatura francesa, literatura comparada i història de les traduccions a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra. Ha pronunciat conferències i participat en seminaris, programes de doctorat i de postgrau sobre literatura francesa, literatura comparada i traducció en universitats espanyoles i estrangeres. Ha traduit diversos clàssics francesos (Beaumarchais, Diderot, Marivaux, Voltaire).
   

  PUBLICACIONS DESTACADES
   
(amb Luis Pegenaute, eds.), Diccionario histórico de la traducción en Hispanoamérica, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2013.
(amb Luis Pegenaute, eds.), Aspectos de la historia de la traducción en Hispanoamérica: autores, traducciones y traductores, Vigo, Academia del Hispanismo, 2012.
(amb Ángeles Llorca i Ángeles Sirvent, eds.), Le XVIIIe siècle aujourd'hui: présences, lectures et réécritures, París, Le Manuscrit, 2011.
(amb Luis Pegenaute, eds.), Diccionario histórico de la traducción en España, Madrid, Gredos, 2009.
(intr. i trad.) Denis Diderot, El hijo natural. Conversaciones sobre el Hijo natural i de El padre de familia. De la poesía dramática, Madrid, Asociación de Directores de Escena, 2008-2009 (2 vols).
(amb Luis Pegenaute, eds.), Biblioteca de traducciones españolas-BITRES, Portal temàtic de la "Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes"; <www.cervantesvirtual.com/portal/bitres/>.
(amb Àngels Santa, eds.), Alexandre Dumas y Victor Hugo. Viaje de los textos y textos del viaje, Lleida, Universitat de Lleida-Pagès Editors, 2006.
(amb Luis Pegenaute, eds.), Historia de la traducción en España, Salamanca, Ambos Mundos, 2004; consultable a <www.cervantesvirtual.com>.
(amb M. Jesús García Garrosa, eds.), El discurso sobre la traducción en la España del siglo XVIII. Estudio y antología, Kassel, Reichenberger, 2004.
Traducciones españolas de Victor Hugo. Repertorio bibliográfico, Barcelona, PPU, 2002.
   

  RECERCA
   
Projecte de recerca Creación y traducción en la España del siglo XIX. Promoción General del Conocimiento, MINECO, FFI2012-30781 (2013-2015), IP: F. Lafarga.
   

 


Estudis Francesos| http://www.ub.edu/estfrances | Universitat de Barcelona